Potpuno kasko osiguranje pokriva sledeće rizike:  saobraćajne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće…), prirodne nepogode (udar groma, oluja, grad, poplava, bujica i visoke vode…), krađa vozila (provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo celog vozila ili njegovih delova), požar, eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije), iznenadno termičkog ili hemijskog delovanja spolja, pad ili udar predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja, pad vazdušne letelice, manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenje tapaciranih delova u osiguranom vozil, namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, snežne lavine, kao i pad snega i leda na vozilo,  odron zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena, potapanja vozil, prevara (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija), utaja.

Cena osiguranja zavisi od vrste i namene vozila, načina ugovaranja, obima pokrića rizika, učešća u šteti, teritorijalnog pokrića…..

© 2019 NPA Concepts - Sva prava zadržana