Ovom vrstom osiguranja obezbeđujete za sebe i/ili članove svoje porodice efikasnu i komfornu zaštitu u privatnim i državnim klinikama i bolnicama (mreži ustanova izabrane osiguravajuće kuće). Pokrića koja se nude obuhvataju osnovne medicinske usluge, dok osiguranik može proširiti pokriće i na dopunske usluge: sistematski pregled, oftamološki pregled, lekovi na recept, fizikalna terapija, stomatološke usluge, homeopatske terapije.

Ova vrsta osiguranja se izdvaja po kvalitetu usluge, call centar koji je klijentima dostupan 24h/7 tokom cele godine, kao i mogućnost zakazivanja pregleda u skladu sa dnevnim obavezama.

Cena dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zavisi od izabranih paketa pokrića medicinskih usluga, limita pokrića, starosne dobi osiguranika, kao i od broja osoba koje se žele osigurati.

© 2019 NPA Concepts - Sva prava zadržana